Varför åkerinäringen är viktig

Åkerinäringen är mycket viktig i Sverige. Lastbilar fraktar gods och varor över hela landet och är en livsviktig näring för företag, affärer, städer och mindre orter. Ett åkeri är ett transportföretag som transporterar allt från mat och möbler till byggmaterial. Mer än 80 procent av alla varor i vårt land transporteras av åkerier.

I andan av ett fossilfritt Sverige arbetar även åkeribranschen för en bättre miljö. I arbetet med att åstadkomma ett fossilfritt Sverige behöver både sysselsättning samt lönsamhet öka jämsides med minskade utsläpp. Det är därför viktigt att näringen samt politiken hjälps åt och samarbetar med övergången till fossilfria drivmedel. Tjänsterna från åkeriföretagen är livsviktiga för industri, handel och byggande i vårt avlånga land och med ökad andel förnybara drivmedel, effektivare körsträckor samt maximerad last vid transporter minskas utsläppen.

Sveriges åkerinäring utgör en mycket viktig samhällsfunktion och bidrar till vårt lands utveckling. Åkerier är nödvändiga för tjänste- samt varuproduktionen i vårt samhälle. Lika viktiga som åkeriföretagen är för industrin och handeln är den egna bilen viktig för bilägare som till exempel inte har tillgång till kollektivtrafik. Många bilägare är beroende av att kunna köra bilen till närmsta busshållplats eller tågstation för att kunna pendla. Det kan därför vara nödvändigt att äga en bra och pålitlig bil och Holmgrens Bil har ett brett utbud av både nya och begagnade bilar till bra pris. För den som letar efter en begagnad bil är det förmånligt att köpa begagnade bilar från Holmgrens bil då företaget bland annat erbjuder en veckas bytesrätt. Holmgrens Bil fokuserar på att det ska vara tryggt att köpa en bil och om bilen inte blivit helt rätt för dina behov kan du enkelt byta den till en annan.

Svenska åkeriföretag arbetar aktivt med att minska utsläppen och de främsta drivkrafterna för åkeriföretagen är kunder som efterfrågar minskade utsläpp samt att det är ekonomiskt fördelaktigt att minska ner bränsleförbrukningen. Ett plus är att svenska åkeriföretag är experter på logistik. De kan därför maximera transporter och på grund av detta minska utsläppen. Åkeriföretagens arbete med att minska utsläppen utgör en viktig del för att kunna uppnå de uppsatta klimatmålen. Lastbilstransporter är ansvariga för ungefär sju procent av utsläppen i Sverige. Åkeriföretagen minskar redan nu sin drivmedelsförbrukning genom att köra mer sparsamt. Med investeringar i ny teknik, nya drivmedel och fordon kommer utsläppen att minska ytterligare.