Ta C-körkort

För att få köra lastbil – närmare bestämt tung lastbil – måste man ha ett så kallat C-körkort. Det finns också körkorten C1 och C1E, som gäller för medeltung lastbil respektive medeltung lastbil med tungt släp, men om man vill kunna köra en lastbil utan några begränsningar när det gäller dess vikt, liksom personbilar utan någon övre viktbegränsning, är det ett C-körkort man måste ta. Om man dessutom vill lägga till ett tungt släp till den tunga lastbilen måste man ta det så kallade CE-kortet, eftersom man med C-kort endast får ha ett släp på max 750 kilo till sin tunga lastbil.

semi-truck-1801523_960_720För att få ta C-körkort finns vissa grundkrav som man måste uppfylla. Man måste till exempel ha tagit B-körkort redan tidigare, och det måste vara ett svenskt B-körkort. Körkort som har utfärdats i en annan EES-stat kan bytas mot ett svenskt, men är inte giltigt för att få ta C-kort. Det räcker inte heller med att vara 18 år, som när man tar B-kortet: för C-kort är åldersgränsen 21 år. Slutligen måste man för att få ta C-körkort vara bosatt i Sverige permanent, eller ha studerat i Sverige i minst sex månader.

Om man uppfyller dessa grundkrav kan man börja studera teorin och övningsköra vid en körskola. Precis som när man tar B-körkort måste man nämligen klara ett teoriprov och ett körprov för att få C-kortet. Teoriutbildningen inriktar sig på det som är specifikt för tung lastbil, snarare än allmän körteori.

Det finns självklart många fördelar med att ha ett C-körkort, till exempel att man kan köra husbil och lasta den så tung man vill utan att tänka på viktbegränsningar. Om man bara har användning av en lastbil vid enstaka tillfällen, till exempel när man ska köra ett flyttlass, kan det dock vara bättre att anlita en flyttfirma än att lägga tid och pengar på att ta C-kort. Du hittar enkelt en flyttfirma som kan hjälpa dig på Flyttfirma.nu.