Jobba som lastbilschaufför


Jobbet som lastbilschaufförer anses vara fritt och självständigt. Trots detta råder det brist på chaufförer både i Sverige och i övriga Europa. En anledning kan vara att många äldre chaufförer tvingas sluta på grund av hälsoskäl. Oregelbundna arbetstider och mycket stillasittande påverkar både muskler, skelett och hjärta på lång sikt.

 

Arbetsmiljö
Risken att råka ut för olyckor är ovanligt hög för lastbilschaufförer. Arbetsolyckorna kan vara fall, tunga lyft eller förlorad kontroll över eget fordon. Ofta får lastbilschaufförer även värk i kroppen. Ett annat problem är de vibrationer Truck - Trucking, Freight Transportsom uppstår när du kör på ojämnt vägunderlag vilket kan leda till ökad belastning i diskstrukturen i ryggen. En ytterligare eventuell hälsorisk är stress. Att hålla tiden kan vara svårt när du fastnar i trafikstockningar och du kanske tvingas välja mellan att köra säkert och att köra snabbt. Att inte hinna ta rast, ha bristande kontroll över den egna arbetssituationen och vara socialt isolerad är alla faktorer som genererar stress.


Anställning och lön

Du kan vara egen-företagare, anställd av ett företag eller via bemanningsföretag i Stockholm eller på annan ort. Är du anställd ska du hålla koll på att kollektivavtal finns. Det garanterar bra minimilön och arbetsvillkor. LO har en lista på vilka bemanningsföretag som kollektivanslutna. Kollektivavtalets minimilön är 100 respektive 108 kr/tim.


Det finns ett flertal olika specialområden inom vilka du kan jobba som lastbilschaufför. Som distributionsförare kör du gods från lager och terminaler till butiker och kontor. Som fjärrbilsförrare kör du långa sträckor med tung lastbil, ofta nattetid. Utlandsförare kör utanför Sveriges gränser. Som bohags- och flyttbilsförare kör och packar du flyttbilar. Kranbilsförare hanterar fordon med kran eller betongpump. Du kan också arbeta som tank- och bulkbilsförare. Då fraktar du produkter som mat och foder eller bensin och kemikalier. Är du skogstransportförare kör du virke från skogsavverkningar till pappersbruk eller sågverk och behöver kunna sköta en timmerkran.


Utbildning

Oavsett vilken typ av lastbilschaufför du vill vara krävs utbildning. Du kan läsa ett fordonsprogram på gymnasiet för att sedan skaffa dig rätt körkortsbehörighet eller läsa in en lastbilsutbildning via vuxenutbildningen.