Svenska tillverkare av lastbilar

I Sverige är det framförallt två tillverkare av lastbilar som har de största marknadsandelarna: Volvo och Scania. De har även en stor andel av marknaden internationellt sett. Det är till stor del de svenska förhållandena som har möjliggjort för dessa lastbilstillverkare att bli två av de världsledande företagen i branschen. Dessa förhållanden har bland annat inneburit stor efterfrågan på utveckling av motorer, drivlinor och chassin som klarar trafikarbete i svåra förhållanden (i samband med Sveriges omfattande skogsindustri) samt en liten inhemsk marknad med stor konkurrens mellan dessa två aktörer. Det sistnämnda har både gjort att kvaliteten på deras lastbilar har förbättrats och att de har sökt sig utanför Sveriges gränser, för att exportera sina produkter.1280px-timmerlastbil

Precis som många andra branscher är lastbilsbranschen i förändring, då tillverkare som Scania och Volvo såväl som chaufförer och logistikföretag måste anpassa sig efter de ökade krav på minskad miljöpåverkan som ställs från både politiker och konsumenter. Förändringsarbete inom ett företag, oavsett om det gäller miljöarbete, förändrade attityder eller ren omstrukturering, kan alltid vara omvälvande, och det är därför en stor fördel att ha någon på arbetsplatsen som kan leda förändringsarbetet och se till att det sker så effektivt som möjligt. Om du känner att det är en kompetens som ni saknar på er arbetsplats, kan Addskills kurser i förändringsledning vara rätt för er. Efter en sådan kurs får ni medarbetare som klarar av att styra företaget genom de förändringar som de nya miljökraven kan innebära.