Lastbilstransporters påverkan på miljön

Den största boven när det gäller växthuseffekten, både i Sverige och i övriga världen, är förbränningen av fossila bränslen. Förbränning av fossila bränslen resulterar i växthusgaser som i sin tur påverkat klimatet så att jordens medeltemperatur stiger.

Utsläpp av växthusgaser

coupling hitch trailers disengaged wires and fixing, it is parked

Godstransporter med lastbil står idag för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Andra grenar av näringslivet som bidrar till växthuseffekten är bland annat industrier, jordbruk och el- och fjärrvärmeproduktion. Från år 1990 till år 2014 minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige med 24%. Minskningen beror i huvudsak på att utsläppen från industri och uppvärmning minskat. Utsläppen från tunga fordon har däremot ökat en aning.


Luftföroreningar och buller

Tung trafik påverkar också miljön på andra sätt. Luftföroreningar till följd av att partiklar slits loss från vägar, däck, bromsar är ett hälsoproblem i tätorter. Dessa partiklar kan bidra till en försämrad lungfunktion och/eller hjärt- och kärlsjukdomar. Runt 2 miljoner människor i Sverige utsätts dagligen för trafikbuller som överstiger gränsvärdet för vad som är hälsosamt. Buller kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och sämre prestationsförmåga.

Miljövänliga lastbilar

Hybridfordon har en motor som kan drivas av flera olika typer av bränsle så som bensin, gas, etanol eller elektricitet. Fördelen med hybridfordon är att energiförbrukningen minskar och därmed också miljöpåverkan. Lastbilar med hybridteknik passar bra i tätbebyggda områden. De har en betydligt lägre ljudnivå och ger en bränslebesparing på mellan 15 och 30%. Svensk bilindustri står beredd att tillverka lastbilar som drivs på annat sätt än med fossila bränslen men det krävs en stor investering av samhället för att möta den nya tekniken. Det måste till exempel vara möjligt att tanka etanol till rimliga priser samt finnas möjlighet att ladda eldrivna fordon på mer än ett fåtal ställen. Fordon som drivs på annat sätt än med fossila bränslen är också dyrare i inköp än så länge varför de blir en stor investering för lastbilskunderna.


eHighway

Mellan Sandviken och Kungsgården finns en så kallad eHighway. Det är en vägsträcka där kontaktledningar ovanför vägbanan gör det möjligt för eldrivna lastbilar att köra.