Lastbilar och trafiksäkerhet

I Sverige finns det cirka 10 000 åkeriföretag som tillsammans omsätter omkring 160 miljarder kronor och ungefär 86% av allt gods som transporters i Sverige går via lastbilstransport. Den vanligaste typen av åkeri är godstransport med långtradare. Åkerinäringen sysselsätter ungefär 245 000 människor i dagsläget och en lönsam utveckling är i full rullning. Bygg och anläggning är den mest dominerade sektorn, och sand, sten och grus är det gods som förekommer i transporter.

Säkra frakter och transporter

Sverige är ett av de säkraste länderna i världen när det kommer till trafiksäkerhet. Där är även lastbilstrafiken inkluderad. I Sverige finns något som kallas för “nollvisionen”. Detta innebär att målet med trafiksäkerheten är att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vid frakt av tungt gods eller stora maskiner är det extra viktigt att säkerheten är hög.

Även om nollvisionen inte är helt uppnådd idag så är Sverige klassat som det säkraste landet inom EU när det gäller Tunga transporter, personbilssäkerhet och trafiksäkerhet överlag. Internationellt så har Sverige det lägsta dödstalet i förhållande till befolkningsmängd.

Trafiksäkerhet för tung trafik

Ofta när olyckor med tung trafik så som lastbilar sker så är utgången dödsfall för någon av de inblandade i olyckan. Ungefär 20% av alla olyckor där tung trafik är inblandad slutar med dödsolyckor. Oftast när lastbilar är involverade i olyckor så klarar sig lastbilschauffören utan större skador men för personen eller personerna i det andra fordonet så är skadorna vanligtvis förödande. Däremot kan de psykiska besvären för lastbilschauffören bli väldigt påtagliga och långvariga.

Hastighetsgränsen för lastbilar i Sverige är 80 km/h. Enligt Trafikverket är det dock endast ca 40% av lastbilschaufförerna som håller denna gräns. Annan tung trafik som är inblandad i olyckor är även bussar. Dock så står bussarna endast för 4% av olyckorna, vilket är en stor skillnad mot lastbilar.

Något som Trafikverket jobbar med är att få lastbilschaufförerna att hålla den angivna hastigheten. Detta skulle resultera i färre antal olyckor, miljöpåverkan skulle reduceras, lägre bränsleförbrukning och slitage på lastbilens däck och utrustning samt att stressen hos förarna skulle kunna minska. Detta skulle då resultera i en överlag säkrare trafik på vägarna både när det gäller tung trafik och för andra trafikanter som befinner sig på vägarna tillsammans med den tunga trafiken. Målet för Trafikverket är att detta år 2020 ska dödsantalet i trafiken vara halverat mot år 2009.