Hur säkra är lastbilar på vägarna?

Man har ofta hört om flertalet lastbilsolyckor som skakar om de europeiska vägarna. När lastbilschaufförer inte får tillräckligt med sömn och transporterna ska komma fram i tid med strikta scheman är det svårt att undvika olyckor som till och med kan ha dödligt utfall.

Under farliga snöoväder

Tyvärr är det ofta så att utländska transportföretag struntar i att lastbilschaufförer lever farligt på vägarna även under vintriga förhållanden. Förvisso kan de ju sätta på en Snökedja, vilket hjälper markant för att inte glida och halka på hala och isiga vägar, men det finns ju även andra faktorer som spelar in. Många lastbilschaufförer är trötta och somnar vid ratten, inte minst på vintern när mörkret faller på betydligt tidigare och solen går upp sent.

Ett av de dödligaste jobben

Visste du att lastbilschaufförer löper enormt stor risk att dö på arbetsplatsen? Så är fallet! Lastbilar tar tydligen flest liv under ett år, även mer än byggarbetare som omkommer på farliga byggarbetsplatser. Det är framför allt de tunga lastbilarna som ligger i riskzonen eftersom de också kan orsaka stora krockar med mindre personbilar eller riskera att explodera då de ofta bär en känslig last. Olyckorna kan vara av olika svårighetsgrad och när det gäller dödliga utfall så kan föraren klämmas ihjäl, brinna upp, träffas av lasten eller dylikt.

Förutom för lastbilschaufförerna själva är risken att avlida större även för en personbil som hamnar i krock med en lastbil. Vilken personbil klarar av motståndet mot Goliat – den stora lastbilen som dundrar in och gör mos av bilen?

Arbetsmiljön hos lastbilschaufförer har inte uppmärksammats och setts över lika mycket som i industrin eller byggbranschen, kanske för att det rör sig om en rörlig arbetsplats som är svår att kontrollera. I Sverige och Europa är det dock vanligare att man ser över säkerheten än vad man gör i andra utomeuropeiska länder, exempelvis de asiatiska länderna. Många åkeriföretag är också småföretagare som inte bryr sig lika mycket eller som bara har några få anställda och några lastbilar som används.

Olyckor på andra ställen

Även om många av lastbilsolyckorna sker på vägarna bedöms risken för olyckor under lastning och lossning vara lika hög eller kanske till och med högre. Det vidtas många säkerhetsåtgärder för att hålla lasten på plats och för att den som lastar inte ska råka illa ut, men tyvärr sker problem ändå. Här är det även svårt att hålla någon ansvarig eftersom vissa regler kan tillämpas som lastaren kanske ändå förbiser eller undviker att följa.

Helt klart är lastbilschaufförens risker något att ta på allvar och det har uppmärksammats betydligt de senaste åren, även utomlands. En viss stabilitet har setts så att trenden åtminstone inte är uppåtgående. Vi hoppas på en förbättring!