Akut brist på lastbilschaufförer

Funderar du på framtiden och vilket yrke som är ett säkert kort? Då bör du ta en närmare fundering på att jobba som lastbilschaufför. Det råder en akut brist på utbildade chaufförer inom transportbranschen. Det är en arbetskraftsbrist som kommer fortsätta vara aktuell inom det närmsta decenniet.

50 000 nya chaufförer

Statistiken visar tydligt att det råder en brist på arbetskraft till transportrelaterade branscher. Åkerier har svårt att täcka körningar och budfirmor slåss om utbildad personal för att inte tappa kunder. Siffror talar för att närmare 50 000 nya förare kommer att behövas till transportbranschen inom de närmsta tio åren. Under 2018 fanns ett behov av 3600 lastbilschaufförer inom en period om sex månader. Bara i Västsverige behövs 1500 lastbilschaufförer inom ett år och andra geografiska områden går mot samma öde.

Den ökade bristen på arbetskraft i branschen har dock lett till smidigare lösningar för den som önskar utbilda sig till chaufför. En modern körskola i Uppsala erbjuder bland annat en smart app som gör det enkelt för elever att studera via mobilen. Att göra utbildningen effektiv och digital känns helt rätt i tiden. Den här sortens utbildningar gör det möjligt för fler att närma sig yrket och det kan definitivt vara lösningen på det rådande problemet. Fler utbildade lastbilschaufförer runt om i Sverige kan effektivisera branschen samtidigt som jobb garanteras.

Modern teknik

Transportbranschen har liksom övriga områden digitaliserats på många plan. Nya system har utvecklats med syftet att göra arbetsvardagen lättare för åkerier och transportföretag. Smarta lösningar såsom gps-spårning, elektroniska körjournaler och tidsensorer gör det lättare för åkeriföretag att kontrollera arbetsgången. Men den snabba utvecklingen har inte lett till ett minskat behov av kompetenta förare. Tvärtom finns fortfarande ett starkt behov av duktiga lastbilschaufförer som inte bara är skickliga förare. Robotar har inte tagit över ratten och det finns inget som tyder på att den mänskliga kompetensen kommer att bortses.

Säkerhetskunskap och en god förståelse för digitala system så som körjournaler och logistik är andra viktiga egenskaper utöver förarskicklighet. Dessa delar ingår i en förarutbildning, men ett intresse för modern teknik är alltid en fördel. Transportbranschen kommer med säkerhet fortsätta utvecklas rent tekniskt och digitalt. Därför kan framtiden innebära nya utmaningar för det traditionella lastbilschaufförsyrket.

Med all säkerhet kommer de lärosäten som erbjuder yrkesutbildningar inom transportbranschen att följa teknikens utveckling. Det tidigare nämnda exemplet med körskolan i Uppsala är ett bevis för att samhället anpassar kandidater till de framtida behoven. Yrkesutbildningar på gymnasienivå har ett ypperligt läge för att locka fler ungdomar till branschen. Även tjejer behövs i betydligt större utsträckning till transportbranschen. Något som skulle kunna bli verklighet om yrkets mångsidighet lyfts mer än tidigare. Lastbilschaufförsyrket innebär frihet och ansvar på ett och samma plan.