Lastbilar

Lastbilar är fordon som är avsedda för godstransporter. Lätta lastbilar får väga upp till 3,5 ton och de lastbilar som väger mer kallas för tunga lastbilar. I Sverige byggdes den första lastbilen år 1879 av Scania. Den kunde ta en last på 3 ton och togs i bruk av bryggeriet Pripps. Hastigheten uppgick som mest till 14 km/h.

Lite historia

På 1920-talet utvecklades lastbilarna fort. Kardandriftssystemet togs i bruk och kedjedriftssystemet försvann. Lastbilarna fick också tryckluftsdäck istället för solida gummidäck. Under 1950-talet ersattes bensinmotorn och den ursprungliga dieselmotorn av mer effektiva dieselmotorer med större kraft. Nu kunde lastbilarna både väga mer och ta större och tyngre last. Detta, ihop med en förbättring av vägnätet, ledde till att lastbilen blev det vanligaste transportmedlet under 1960-talet. Under slutet av 1900-talet har lastbilarnas motorer blivit allt starkare och effektivare. Lastbilarna har också blivit miljövänligare.


Tillverkare

En mängd företag runt om i världen tillverkar lastbilar. Några av världens stora tillverkare är Volvo och Scania som ju är svenska företag samt Dongfeng i Kina. Volvo Lastvagnar har sitt huvudkontor i Göteborg och där sker mycket av utvecklingen. Volvo har tillverkning av lastbilar på ett flertal ställen runt om i världen, bland annat i Belgien, USA, Sydafrika, Indien och Australien. Företagets omsättning är enligt 2013 års bokslut 52,577 miljarder SEK.


Antique Green Truck.

Scania är latin för Skåne och för ett speciellt krusbär. Det är också namnet på en stor svensk lastbilstillverkare som sedan 2014 ägs av tyska Volkswagen. Scania tillverkar inte bara lastbilar utan även bussar och motorer. De största fabrikerna ligger i Södertälje och Brasilien. Företagets omsättning var enligt 2015 års bokslut 97,05 miljarder SEK.


Dongfeng är en stor kinesisk fordonstillverkare. Som Kinas största tillverkare bygger de runt 180 000 lastbilar om året. Trots att märket är ganska okänt i västvärlden är det världens tredje största lastbilstillverkare. Volvo har köpt in sig i Dongfeng och äger nu nästan hälftenägare i lastbilsdivisionen. För detta fick Volvo betala ungefär 5,6 miljarder SEK.


Maxvikt

Maxvikten för lastbilar varierar i olika länder. I Sverige får lastbilsekipage väga upp till 64 ton. Några undantag finns som t.ex. på E6:an mellan Malmö och Göteborg där 80 ton tillåts nattetid.