Hur tar man lastbilskort?

Du har redan ditt vanliga B-körkort, men du har insett att livet på vägarna lockar dig. Du vet också att du kan tjäna bra som lastbilsförare. Steg nummer ett mot ditt mål blir givetvis att ta lastbilskort, så kallat C-körkort. Men var börjar man? Vad krävs? Vad kostar det? Vilka olika definitioner av lastbilar finns det egentligen? Frågorna är många i början, men vi har bestämt oss för att reda ut begreppen. Först måste man veta vad man vill ha för behörigheter, och då kan det vara bra att ta reda på vad som krävs för det specifika yrke man tänkt söka sig till.

Körkortsbehörigheter för tunga lastbilar

Innan vi kan säga: det här krävs för att ta körkort för tung lastbil, så ska vi definiera vilken behörighet vi avser. För tunga lastbilar finns det fyra olika körkortsbehörigheter: C1, C1E, C och CE. Det som skiljer dem åt är vilken tyngd på lastbilar och tillkopplade släpvagnar som innehavaren av körkortet har rätt att köra. Ett CE-kort ger dig alla behörigheter. Du kan dock inte ta CE-kort förrän du har tagit C-kort. Ett C-kort ger dig rätt att köra så kallade tunga lastbilar och personbilar som har en totalvikt som överstiger 3500 kg. Det finns dock ingen övre begränsning för vikten. Du får också behörighet att koppla en släpvagn med totalvikt på max 750 kg.

De sex kraven för att få ta C-behörighet

För att få ett C-körkort måste du uppfylla sex olika krav. Först och främst måste du vara minst 21 år, eller 18 år om du tar kortet vid en yrkesförarutbildning i gymnasieskolan eller hos en utbildare som har tillstånd för att utbilda dig för att utföra godstransporter med tung lastbil. Du måste även ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Du måste ha körkortstillstånd som du ansöker om på korkortsportalen.se. Med ansökan om körkortstillstånd ska ett läkarintyg som en legitimerad läkare utfärdat bifogas. Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader. Du får inte ha ett körkort som är utfärdat i någon annan EES-stat. Sen måste du givetvis klara både kunskapsprov och körprov.